معمای ماهیار معمار

PDF EBook by رضا قاسمی

EBook Description

م download; عمار زاده ی تمنای آدمی است برای داشتن آسمانه ای بر سر. معمای ماهیار معمار PDF EBook.. (صفحه ۴۱)
دیگران که معمارند، دیوارها اگر هشتگیر می کنند به استحکام گوش هاست. و گوش ها و گوشواره ها اگر فراهم می کنند به استحکام طاق است. مرا استحکام کار نهایت کار نیست، بدایت کار است، که من عمارت برای جان می کنم و دیگران برای تن. (صفحه ۴۵)
....
و نکته ها و ظرافتهایی این چنین که برای هر خواننده "معمار" لذت خواندن را دو چندان می کند. Like this book? Read online this: برگزیده کیمیای سعادت - شاهكار 29, شعر زمان ما - احمد شاملو.

معمای ماهیار معمار PDF download

Select filetype to download معمای ماهیار معمار: