زمستان

PDF EBook by مهدی اخوان ثالث

EBook Description

ب download; ده . زمستان PDF EBook.. بدبد ... چه امیدی‌؟ چه ایمانی؟
کرک جان! خوب می خوانی
من این آواز پاکت را درین غمگین خراب‌آباد
چو بوی بال‌های سوخته‌ت پرواز خواهم داد
گرت دستی دهد با خویش در دنجی فراهم باش
بخوان آواز تلخت را، ولکن دل به غم مسپار
کرک جان! بنده‌ی دم باش
بده ... بد بد راه هر پیک و پیغام خبر بسته ست
ته تنها بال و پر، بال نظر بسته ست
قفس تنگ است و در بسته ست
کرک جان! راست گفتی، خوب خواندی، ناز آوازت
من این آواز تلخت را بده ... بد بد ... دروغین بود هم لبخند و هم سوگند
دروغین است هر سوگند و هر لبخند
و حتی دل‌نشین آواز جفت تشنه‌ی پیوند
من این غمگین سرودت را
هم‌آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم داد
به شهر آواز خواهم داد
بده ... بدبد ... چه پیوندی؟ چه پیمانی؟
کرک جان! خوب می خوانی
خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن
زدن پیمانه‌ای - PDF دور از گرانان - هر شبی کنج شبستانی
Like this book? Read online this: برتولت برشت - جلد 51 پنجاه و یکم از نسل قلم, سرخی تو از من.

زمستان PDF download

Select filetype to download زمستان: