Monte Falco

PDF EBook by Martha Cecilia

EBook Description

Gustong makilala nang lubusan ni Meredith si Andrea Monte, ang babaeng buong buhay niya ay pinagseselosan ng kanyang inang si Agatha. Monte Falco PDF EBook Tinanggap niya ang paanyaya ni Andrea na magbakasyon sa Rancho Monte.

She had never known paradise until she saw the mountains, forests, and seas of Rancho Monte. It was an island in the sun. Ang mansiyon ay nasa ituktok ng isang burol at nakatanaw sa karagatan at mga isla. And she had never known love until she met Tristan Falco, the handsome ranch help who was as rugged and mysterious as the virgin forest that he so much loved and as untamed and wild as the strong winds of Monte mountains.

Subalit kinasusuklaman ni Tristan ang mayayaman at taga- PDFMaynilang tulad niya. Could she tame the winds and smooth the waters? Like this book? Read online this: The Count of Monte Cristo, Time to Depart (Marcus Didius Falco, #7).

Monte Falco PDF download

Select filetype to download Monte Falco: