Safe Haven

PDF EBook by Nicholas Sparks

EBook Description

Ang biglaang pagsulpot ni Katie sa maliit na bayan ng North Carolina ng Southport ay nagdulot ng mga usap- PDFusapan tungkol sa kanyang nakaraan. Safe Haven PDF EBook Maganda, bata, ngunit misteryosa at tahimik, determinado si Katie na umiwas sa pakikipaglapit kanino man. Hanggang ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari ang naglapit sa kanya sa dalawang relasyon na hindi niya sana gustong mangyari. Ang isa ay kay Alex—isang mabait na biyudo na may dalawang anak at may-ari ng isang tindahan; download; at kay Jo—ang kapitbahay niyang dalaga na tahasan kung magsalita. Sa kabila ng mga pag-aatubili ni Katie, unti-unti siyang nagtiwala, nakipagkaibigan sa nagkakaisang komunidad, at pinalalim ang pagtingin kay Alex at sa pamilya nito.

At kahit pa umiibig na siya, pinahihirapan siya ng isang pangit na lihim na laging nakasunod at tumatakot sa kanya… isang kahapon na naglagay sa kanya sa isang nakakapangamba at nakakalitong paglalakbay sa buong bayan, sa nakatagong ligtas na lugar ng Southport.

Sa matatag at mahigpit na pagtulong ni Jo, hindi nagtagal ay natanto ni Katie na kailangan niyang mamili sa dalawa: isang buhay na may pansamantalang kaligtasan at isang may mga mas mapanganib na gantimpala… at sa mga sandali ng kawalang-pag-asa, ang pag-ibig lang ang tanging tunay na ligtas na kanlungan. Like this book? Read online this: Katie the Kitten, Endless (Haven, #4.5).

Safe Haven PDF download

Select filetype to download Safe Haven: